Zdeněk Urbánek 100


Předkládaná publikace je věnována 100. výročí od narození Zdeňka Urbánka: spisovatele, překladatele, blízkého přítele a životního rádce Václava Havla. Zdeněk Urbánek patřil k meziválečné generaci mladých československých spisovatelů tzv. bednářovců. Mezi nejznámější literáty této generace můžeme řadit například Jiřího Ortena, jehož deníky Zdeněk Urbánek za druhé světové války ukrýval ve svém bytě a tím je uchoval pro následující generace. Urbánek s Ortenem také společně sepsali divadelní hru Blahoslavení Tiší. Za druhé světové války Zdeněk Urbánek skrýval několik židovských děvčat, za což mu byl v 90. letech udělen od izraelské vlády titul Spravedlivý mezi národy. Po válce byl Zdeněk Urbánek součástí okruhu intelektuálů a umělců sdružených okolo Jiřího Koláře – zde se blíže seznámil s Václavem Havlem. Roku 1977 patřil mezi první signatáře Charty 77, která se v jeho střešovickém bytě připravovala k odevzdání československým státním úřadům.

Kniha je rozdělena na tři samostatné části. První část je uvedena vzpomínkou vnuka Zděňka Urbánka a sestává z krátkých pojednávání věnovaných Zdeňkovi Urbánkovi jeho přáteli. Konkrétně přispěli:Luboš Dobrovský, David Dušek, Ivan M. Havel,Bohdan Holomíček, Ivan Klíma, Andrej Krob, Yo-YoMa, Martin Palouš, Jan Tříska, Milan Uhde, Michael Wolkowitz,Kristina Žantovská, Michael Žantovský. Druhý oddíl knihy je tvořen třemi odbornými studiemi. Autorem první studie je literární historik Vladimír Karfík, jenž představuje Zdeňka Urbánka jako spisovatele a překladatele. Kunsthistorik Adam Hnojil poté v rámci své studie rozebírá Zdeňkův vztah k umění, především výtvarnému. Mezi Urbánkovi dobré přátele patřili mimo jiné malíři Kamil Lhoták a Vladimír Fuka, díky čemuž Zdeněk Urbánek za život shromáždil pozoruhodnou uměleckou sbírku. Autoremodborné životopisné studie, zasazující životní příběh Zdeňka Urbánka do širšího historického kontextu je editor celé publikace Daniel Res.Závěrečná část knihy sestává z bohatéfotograficképřílohy, přičemž představuje katalog umělecké sbírky Zděnka Urbánka. Nalezneme zde především díla Kamila Lhotáka, Vladimíra Fuky a Libora Fáry.

Editor Daniel Res

Cena za knihu:790 Kč 499 Kč
Při objednání knihy Zdeněk Urbánek 100 z našich webových stránek sleva na knihu z 790 Kč na 499 Kč, včetně poštovného a balného.

Přátelé o Zdeňkovi UrbánkoviVáclav Havel

spisovatel a dramatik, bývalý prezident České republiky

"Z mého hlediska takovýmto stvořitelem světa, mého aspoň, je Zdeněk Urbánek a já využívám těchto Hovorů, abych tomuto nenápadnému, nepříliš slavnému celoživotnímu poctivci poblahopřál."


Anna Freimanová

editorka v Knihově Václava Havla


„Zděněk měl vždy svůj názor, a z něj nikdy neustoupil. Po komunistickém převratu v únoru 1948 raději působil jako překladatel a nepsal, i když chtěl být především vždy spisovatelem.“


Arnošt Lustig

spisovatel


„Za války schovával čtyři židovská děvčata (Zdeněk Urbánek), která utekla z pochodů smrti a koncentračních táborů. Když jsem se ho později otázal, co na tom bylo nejnebezpečnější, odpověděl, že to, jak byly pěkné.“


Jiří Orten

básník


„Promineš mi Zdeňku, když řeknu, že jsi budoucnost. Vyhovím tak částečně svým komplexům, protože v tobě nalézám mnoho svých obrazů. Jenže jsi mnohem hlubší, a to mne znepokojuje. Potřeboval bys octnout se na mělčině. A už dost toho rétorství, nebo se budu celé odpoledne stydět.“

David Dušek